Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  14 (Litteratur frå 1800 til 1870)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Camilla Collett
   
  KAP. 14. LITTERATUR FRÅ 1800 TIL 1870
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Camilla Collett

  1. Bruk lenkjene nedanfor og finn ut så mykje du kan om Camilla Collett. Noter stikkord. Set dykk i grupper på 3–4 elevar og fortel kvarandre kva de har funne ut. Elev nummer ein begynner å snakke ut frå det første stikkordet sitt, så held nummer to fram, osv. – til de ikkje har meir å fortelje kvarandre. Dersom nokon av dei andre fortel noko du ikkje visste, føyer du det til på stikkordlista di.
  2. Skriv ein tekst på ca. 2 sider om Camilla Collett. Vel sjanger sjølv.
  3. Presenter ein tekst av Camilla Collett. Følg denne lenkja frå "Dokumentasjonsprosjektet" (UiO). Vel ein tekst frå I de lange Nætter eller Fortællinger (1861). Leit igjennom tekstane før du bestemmer deg. Presentasjonen skal vere på ca. fire minutt. Vel sjølv kva presentasjonen skal innehalde, til dømes opplesing, attforteljing, kommentar og/eller vurdering osv.


« Attende