Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  14 (Litteratur frå 1800 til 1870)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Henrik Wergeland
   
  KAP. 14. LITTERATUR FRÅ 1800 TIL 1870
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Henrik Wergeland

1. Skriv ein kort leksikonartikkel om Henrik Wergeland (ca. 1–2 sider).

Du kan finne stoff her:
Wergelandåret
Uio
Wikipedia
Dagbladet
Nrk

2. Vel eit av dikta nedanfor. Øv deg på å lese det og framfør det for klassen.

3. Vel eit av dikta nedanfor. Skriv ein kort tekst på mellom ei halv og ei side om diktet.

«Det første Kys»
«Til min Gyldenlak»
«Pigen paa Anatomikammeret»

4. Henrik Wergelands Hassel-Nødder med og uden Kjerne, dog til Tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk er ein sjølvbiografi.

Bla igjennom Hasselnødder ved å følgje denne lenkja (trykk «neste» når du er kommen nedst på ei side). Fordel nokre av underkapitla mellom dykk (bruk innhaldsoversikta litt nede på den første sida). Les underkapittelet ditt nøye. Set dykk i grupper på 6–8 elevar og fortel det de har lese, for kvarandre.« Attende