Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  11 (Språk på 1600-talet)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Arbeid med forordet til Siælens Sang-Offer
   
  KAP. 11. SPRÅK PÅ 1600-TALET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Arbeid med forordet til Siælens Sang-Offer

Arbeid i grupper på opp til fire elevar.
  • Les Dorothe sitt forord til 4. utgåve av Siælens Sang-Offer (1678). Noter ord de ikkje forstår, og finn ut kva dei tyder. De kan dele teksten mellom dykk og ta ein del kvar.
  • Kva slags inntrykk gir dette forordet av Dorothe og situasjonen hennar som populær salmeforfattar?
  • Korleis vil de karakterisere språket i denne teksten?
  • Skriv ein moderne versjon av forordet. De kan dele teksten mellom dykk og setje saman delane til slutt. Diskuter korleis teksten kan bli moderne i stil og tone.
  • Alle gruppene presenterer tekstane sine, til dømes ved å leggje dei ut på eit fellesområde på læringsplattforma. Drøft kva for ein tekst som er best.

"Ordbog til det ældre danske sprog 1300-1700" kan vere til hjelp.

Også Riksmålsordboken og Bokmålsordboka kan vere til hjelp.

« Attende