Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  7 (Språk frå 1100 til 1500)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Korleis blei eit mellomaldermanuskript til?
   
  KAP. 7. SPRÅK FRÅ 1100 TIL 1500
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LYDFILER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Korleis blei eit mellomaldermanuskript til?

På nettstaden til Fitzwilliam museum ved Universitetet i Cambridge finst det ei forklaring på korleis eit mellomaldermanuskript blei til.
  1. Klikk her for å sjå korleis eit slikt manuskript blei til. Gjer notat medan du ser på presentasjonen.
  2. Lag din eigen presentasjon for klassen, der du forklarer korleis manuskripta blei laga. Du kan vise bileta frå presentasjonen dersom det er mogleg.

Forslag til tidsbruk: 30 minutt til arbeid med presentasjonen på museumsnettstaden, 60 minutt til arbeid med eigen presentasjon.

« Attende