Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  7 (Språk frå 1100 til 1500)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Ein norrøn tekst
   
  KAP. 7. SPRÅK FRÅ 1100 TIL 1500
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LYDFILER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Ein norrøn tekst

Kor vanskeleg er det å lese norrønt? Her kan du prøve deg på den første setninga i Soga om Harald Hårfagre og sjå kor mykje du forstår.

Gå til nettstaden Heimskringla.no og til Haralds saga hins hárfagra (Soga om Harald Hårfagre) (lenkje nedanfor).
  • Les fram til første punktum. Sorter orda i to kolonnar – ord du forstår i den første kolonnen og ord du ikkje forstår i den andre.
  • Slå opp orda du ikkje forstår, i ei norrøn ordbok. Prøv ein gong til å få meining i den norrøne setninga.
  • Kontroller til slutt forståinga di i ei norsk omsetjing av soga, til dømes den du finn under lenkja nedanfor.

Norrøn tekst: Haralds saga hins hárfagra
Norsk omsetjing: Soga um Harald Haarfagre

Forslag til tidsbruk: 30 minutt.

« Attende