Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  4 (Førestellingar om det norske)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Norsk romantisk biletkunst
   
  KAP. 4. FØRESTELLINGAR OM DET NORSKE
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Norsk romantisk biletkunst

Lag eit lysbileteforedrag om romantiske norske biletkunstnarar på 1800-talet.

Set saman ca. 20 bilete som du finn på nettet, i ein PowerPoint-presentasjon. Les om målarane og bileta på nettstadene der du finn dei. Noter stikkord på lysbileta. Bruk stikkorda som utgangspunkt for det du skal seie.

Søk etter bilete av kunstnarane nedanfor. Vel bilete med motiv som du kan knyte til det du har lært om førestellingar om det norske i arbeidet med kapittel 4.

Johan Christian Dahl
Adolph Tidemand
Hans Gude
August Cappelen
Lars Hertervig
Amaldus Nielsen
Olaf Isaachsen
Carl Sundt-Hansen
Knut Bergslien
Peter Nicolai Arbo
Theodor Kittelsen

Du kan til dømes bruke biletsøk i Google.
« Attende