Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  3 (Film og dataspel)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Analyse av reklamefilm
   
  KAP. 3. FILM OG DATASPEL
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Analyse av reklamefilm

Tidsbruk: to økter
Arbeid i par.
Filmen og analysen skal presenterast i klassen.

Bruk moment til filmanalyse i læreboka og/eller hent inspirasjon frå denne danske nettsida.

Gå til «Gullblyanten» og vel eit av åra i menyen på høgre side, så til «film» i menyen til høgre. Noter moment til ein analyse av den filmen du vel.

Gruppene som har valt den same filmen, kan gå saman og diskutere analysen. Bli einige om ein felles presentasjon.

« Attende