Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  12 (Litteratur på 1700-tallet)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Filosofisk forståelse
   
  KAP. 12. LITTERATUR PÅ 1700-TALLET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Filosofisk forståelse

Les om filosofi og naturkatastrofer her på hjemmesiden til professor Thomas Hylland Eriksen.
  1. Hvordan filosoferte Voltaire, den fremste filosofen fra opplysningstida, rundt naturkatastrofer?
  2. Hva mente filosofen Rousseau om det samme?
  3. Hvilke tanker gjør en av Norges fremste professorer i dag, Thomas Hylland Eriksen, seg om tsunamier og jordskjelv?

Produkt:
Filosofer litt selv omkring det samme og enten
  • Skriv et essay under overskriften «Naturkatastrofer i et filosofisk lys» eller
  • presenter de tre filosofenes og ditt eget syn på saken for klassen (5–10 minutter)

Tidsbruk: 30 minutter på nettstedet

« Attende