Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  10 (Språk og språkpolitikk i Norden)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Importord i Norden
   
  KAP. 10. SPRÅK OG SPRÅKPOLITIKK I NORDEN
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Importord i Norden

Skriv ein kommentar om importord i nordisk avisspråk på grunnlag av teksten «Moderne importord. Ei undersøking av utalandsk påverknad på språka i Norden» av Helge Sandøy.

Du kan bruke svara på spørsmåla nedanfor som utgangspunkt for kommentaren:

Gå til tabell 1 i dokumentet:
  • Kva for eit av dei nordiske landa har flest importord i avisene?
  • Korleis er endringane frå 1975?
  • Kva for eit land har størst endring?

Gå til tabell 3 i dokumentet:
  • Kva slags tekstar har flest importord?


« Attende