Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  8 (Skriftspråk og talemål)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Det historiske opphavet til kløyvd infinitiv / kløyvd infinitiv med apokope
   
  KAP. 8. SKRIFTSPRÅK OG TALEMÅL
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Det historiske opphavet til kløyvd infinitiv / kløyvd infinitiv med apokope

Tidsbruk: En skoletime pluss hjemmearbeid

I dialekter med kløyvd infinitiv (store deler av Østlandet) og med kløyvd infinitiv med apokope (Trøndelag og Nordmøre) faller verbene i to grupper etter hvordan infinitivsformen ser ut (se læreboka side 195). Her er en del verb av begge grupper listet opp:

Gruppe 1: kaste, kjøpe, holde, gråte, bite, like, glemme
Gruppe 2: være, leve, skape, lese, vite, sove
  1. Slå opp hvert av disse verbene i Bokmålsordboka eller Nynorskordboka og sammenlikn med hvordan verbet ble skrevet på norrønt.
  2. Finner du noen systematisk forskjell mellom de norrøne verbene som er blitt til verb i gruppe 1? Her er noen tips:
    • Se på den første vokalen i det norrøne verbet (husk at lange vokaler i norrønt er skrevet med aksenttegn, slik: á, é osv., og at korte vokaler i norrønt er skrevet uten aksenttegn). Diftonger (for eksempel øy og au) blir regnet som lange vokaler.
    • Se på hvor mange konsonanter det er mellom den første og den andre vokalen i de norrøne verbene.
  3. Presenter resultatet av undersøkelsen din for klassen. Bruk gjerne lysark eller lysbilder som støtte.
« Attende