Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  8 (Skriftspråk og talemål)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Sosial talemålsvariasjon
   
  KAP. 8. SKRIFTSPRÅK OG TALEMÅL
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Sosial talemålsvariasjon

Selv om et målmerke er representert i et område, blir det likevel ikke alltid brukt av alle som bor i området. Det kan være sosiale variasjoner, men det kan også være at målmerket ikke opptrer i alle ord. Av og til kan det være en viss vakling hos dialektbrukerne.

Et eksempel på dette er forekomsten av tjukk l i de områdene av Norge som har denne lyden (se kart i læreboka). For det første finnes ikke lyden i alle ord med l (for eksempel er det vanlig l i alle, bille, hyle, fil). Men heller ikke i ord der tjukk l kan opptre, er forekomsten konstant. Her kan du være språkforsker og undersøke hvordan det er i ditt område.
  1. Gå i grupper på tre og finn fram til en del ord der dere tror det kan være en del vakling i forhold til å bruke tjukk l (for eksempel sykle, sikle, plen, plan, støvler, svale, plombe, klar).
  2. Undersøk blant elevene på skolen, eller i ei annen gruppe mennesker, om de bruker tjukk l i de ordene dere har funnet fram til.
  3. Drøft resultatene i samlet klasse.

Den samme oppgaven kan gjøres med andre målmerker, avhengig av hvor du bor. Her er noen forslag, med eksempler på ord dere kan ta utgangspunkt i i undersøkelsen:
  • Trykk på første eller andre stavelse (tobakk, motor, bensin, fabrikk, makrell)
  • Endelser i svake substantiv (maga/mage, haga/hage, neva/neve, påsa/pose, stega/stige, beta/bit, hana/hane)
  • Nektingsord: ikke/ikkje/ittj/inte/ente/itte
  • Presensformer av sterke verb (bit/biter, kryp/kryper, kjem/kommer, fer/farer)
  • Retroflekse konsonanter ( i ord som kart, sverd og stjerne)


« Attende