Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  3 (Litteraturen 1900-1950)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Halldis Moren Vesaas
   
  KAP. 3. LITTERATUREN 1900-1950
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Halldis Moren Vesaas

  1. Når debuterte Halldis Moren Vesaas?
  2. Hva sa kritikerne om Halldis Morens Vesaas da hun debuterte?
  3. Hvordan kommenterer hun dette selv?
  4. Hvordan presenterer hun selv temaene sine, og hvordan kommenterer hun dem og utviklingen av dem?
  5. Hvordan forklarer hun at hun gjerne bryter med tradisjonelle faste former i diktene sine? Hva ville hun oppnå med de friere formene?
  6. Hva annet enn som lyriker er Halldis Moren Vesaas kjent for?
  7. Studer titlene på diktsamlingene til Halldis Moren Vesaas. Hva forteller disse titlene om diktningen hennes?

Kilder:
Program om Halldis Moren Vesaas - frå NRK
Forfattere - Halldis Moren Vesaas - frå NRK
Om Halldis Moren Vesaas - frå Dagbladet
Halldis Moren Vesaas: «Utvalgte dikt» - frå Dagbladet

Tidsramme: Nettsøk og lesing av tekst: 90 minutter
Arbeid med å legge til rette stoffet: hjemmearbeid
Presentasjon av stoffet: Omfanget av presentasjonen og om den skal være en skriftlig, muntlig eller sammensatt tekst, avtales med læreren.

« Attende