Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  3 (Litteraturen 1900-1950)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Aksel Sandemose – Jantelovens forfatter
   
  KAP. 3. LITTERATUREN 1900-1950
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Aksel Sandemose – Jantelovens forfatter

  1. Hva er Aksel Sandemose mest kjent for?
  2. Hvilke myter finnes omkring Aksel Sandemose og forfatterskapet hans, og hvordan kommenterer han selv disse mytene?
  3. Hva er inspirasjon, ifølge Sandemose?
  4. Hvilke politiske sider ved romanen En flyktning krysser sitt spor (1933) ser forfatteren Espen Haavardsholm?
  5. Hvorfor gjør danskfødte Sandemose nordmann av seg?
  6. Hva er Sandemoses sentrale tema?
  7. Nevn tre av de sentrale verkene til Sandemose. Skriv 3–5 linjer om hva de handler om.
  8. Hva er det ifølge Sandemose som gjør en kunstner til en kunstner?
  9. Hvem sier Sandemose selv at han er påvirket av som forfatter? Hvilke impulser kan disse forfatterne ha gitt Sandemose?

Kilder:
«Nordisk forfatteratlas» – Aksel Sandemose - frå NRK
Sandemose, Aksel (1899–1965) – Litteratur - frå NRK

Tidsramme: Nettsøk og lesing av tekst: 90 minutter
Arbeid med å legge til rette stoffet: hjemmearbeid
Presentasjon av stoffet: Omfanget av presentasjonen og om den skal være en skriftlig, muntlig eller sammensatt tekst, avtales med læreren.

« Attende