Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  3 (Litteraturen 1900-1950)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Virginia Woolf – modernist og feminist
   
  KAP. 3. LITTERATUREN 1900-1950
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Virginia Woolf – modernist og feminist

  1. Virginia Woolf var sentral i den såkalte Bloomsbury-kretsen. Hva slags krets var det?
  2. Når debuterte Virginia Woolf, og med hvilken bok?
  3. Virginia Woolf er nyskapende i måten å fortelle på. Hva kjennetegner den nye fortellemåten hun utvikler i romanene sine?
  4. Hva skriver hun om, og hvilke sammenhenger kan du se mellom temaene hennes og fortellemåten?
  5. Hva handler romanen Til fyret om?
  6. Hva er, ifølge førsteamanuensis Anka Ryall, Virginia Woolfs viktige bidrag i kampen for likestilling mellom mann og kvinne?
  7. Virginia Woolf er en moderne forfatter og en av det 20. århundrets betydeligste modernister. Hvorfor?

Kilder:
Guide til Virginia Woolf - frå Forskningsrådet
Forfattere - Virginia Woolf - frå NRK
Virginia Woolf - frå Wikipedia

Tidsramme: Nettsøk og lesing av tekst: 90 minutter
Arbeid med å legge til rette stoffet: hjemmearbeid
Presentasjon av stoffet: Omfanget av presentasjonen og om den skal være en skriftlig, muntlig eller sammensatt tekst, avtales med læreren.

« Attende