Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  1 (Litteraturen 1850-1900)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Alexander Kielland – «nyttepoeten» som ikkje fekk diktargasje
   
  KAP. 1. LITTERATUREN 1850-1900
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Alexander Kielland – «nyttepoeten» som ikkje fekk diktargasje

  1. Kva las Alexander Kielland i 1870-åra, og korleis påverka det han?
  2. Når debuterte Kielland, og med kva for eit verk?
  3. Nemn 3–5 titlar av Alexander Kielland og skriv 3–5 linjer om kvar av dei. Kva for tema tek Kielland opp i forfattarskapen sin?
  4. Kva for ein litteraturhistorisk periode skreiv Alexander Kielland i, og kva kjenneteiknar denne perioden?
  5. Første kapittel i den første romanen av Alexander Kielland, Garman & Worse (1880), viser særtrekk både ved temaa og forteljemåten i diktinga hans. Les kapittelet og kommenter det litterært. Kapittelet finn du her.
  6. Det blei søkt til Stortinget om diktargasje for Alexander Kielland. Søknaden blei avslått. Kva var grunngivinga?

Kjelder:
Kielland, Alexander – frå Dagbladet
Alexander Kielland – frå Wikipedia

Tidsramme: Nettsøk og lesing av tekst: 90 minutt
Arbeid med å leggje til rette stoffet: heimearbeid
Presentasjon av stoffet: Omfanget av presentasjonen og om han skal vere ein skriftleg, munnleg eller samansett tekst, må avtalast med læraren.
« Attende