Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  1 (Litteraturen 1850-1900)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Nobelprisvinnaren Knut Hamsun – elska og forakta fornyar av norsk litteratur
   
  KAP. 1. LITTERATUREN 1850-1900
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Nobelprisvinnaren Knut Hamsun – elska og forakta fornyar av norsk litteratur

  1. Kvifor er Knut Hamsun ein høgt akta og elska forfattar?
  2. Kvifor er Hamsun også hata, og kvifor har han ikkje fått noko monument reist over seg nokon stad i landet?
  3. Korleis forklarer Tore Hamsun, son til Knut Hamsun, faren sitt forhold til Tyskland?
  4. Når debuterte Knut Hamsun, og med kva for eit verk?
  5. Kva slags syn hadde Knut Hamsun på kunst generelt og litteratur spesielt?
  6. Nemn 3–5 sentrale verk av Knut Hamsun. Kva er grunngivinga for at desse verka er sentrale? Kva for tema tek dei opp?
  7. Det er grunn til å hevde at debuten til Knut Hamsun skapte eit skilje i norsk litteraturhistorie i 1890. Korleis kan ein slik påstand grunngivast?
  8. Når fekk Knut Hamsun nobelprisen, og kvifor fekk han prisen?

Kjelder:
«Nordisk forfatteratlas - Knut Hamsun» - frå nrk.no
Forfattere - frå nrk.no
Hamsun, Knut - frå dagbladet.no
Hamsun, Knut – Litteratur - frå NRK nyheter

Tidsramme: Nettsøk og lesing av tekst: 90 minutt
Arbeid med å leggje til rette stoffet: heimearbeid
Presentasjon av stoffet: Omfanget av presentasjonen og om han skal vere ein skriftleg, munnleg eller samansett tekst, må avtalast med læraren.

« Attende