Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  4 (Dramatisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Samansette tekstar  >  Høyrespel  >  Oppgåver til URO i Scenerom
   
 KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oppgåver til URO i Scenerom

Oppgåver til URO i Scenerom (8 minutt og 7 sekund):
 1. Kva er Carl Henrik Grøndahl, som er produsent i Radioteateret, lei av ved ny norsk dramatikk?
 2. Kva er Radioteateret sitt URO-prosjekt?
 3. Kva seier Radioteateret sitt URO-prosjekt til samtidsdramatikarane som er inviterte til å delta i prosjektet?
 4. Korleis beskriv og forklarer dramatikaren Jesper Halle situasjonen i ny norsk dramatikk?
 5. Kva er god dramatikk etter produsenten Grøndahl si meining?
 6. Kvifor liker han ikkje den store suksessen til Berlinerpoplene?
 7. Kva framhevar han som styrken ved dramatikken til Ibsen?
 8. Kva for tema trekte dei inviterte URO-dramtikarane fram i tekstane dei laga?
 9. Kva uroar vår samtidsdramatikar Jesper Halle ?
 10. Kva har dramatikaren lese om årsaka til vald i si utforsking av dette temaet?
 11. Kva er hans ambisjon med dramaa han skriv?
« Attende