Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  4 (Dramatisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Samansette tekstar  >  Høyrespel  >  Oppgåver til Om å skrive for Radioteateret
   
  KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oppgåver til Om å skrive for Radioteateret

  1. Kva seier Ebba Haslund er det særeigne ved radioteater?
  2. Kva seier ho om forskjellar på radioteater før og no?
  3. Kva tematiserer vår samtidsforfattar Christopher Grøndahl i sine stykk for radioteater?
  4. Kva for kommentarar har Christopher Grøndahl til litteratur frå dei siste tiåra?
« Attende