Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  4 (Dramatisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Samansette tekstar  >  Høyrespel  >  Oppgåver til eit av Radioteateret sine høyrespel
   
  KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oppgåver til eit av Radioteateret sine høyrespel

Læraren vel høyrespel i samråd med klassen. Kanskje eit av stykka produsert for URO-prosjektet?
  1. Kva tematiserer høyrespelet?
  2. Kva for tekst tek framsyninga utgangspunkt i?
  3. Kva for verkemiddel nyttar produsenten i framsyninga av dei ulike scenane, personane og konfliktane?
  4. Er høyrespelet godt/viktig?
« Attende