Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  13 (Språk på 1700-talet)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Dølavise
   
  KAP. 13. SPRÅK PÅ 1700-TALET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Edvard Storm si dølavise “Guten å jenta paa fjøshellen”

Edvard Storm (1749–1795) var forfattar og lærar. Han er kjend for å ha skrive fleire songar på norsk bygdamål, sannsynlegvis i 1770-åra, dei såkalla dølavisene. Desse er antakeleg dei første dikta som er skrivne på ein norsk dialekt.
  1. Ivar Aasen-tunet har elektroniske versjonar av Storm sine dølaviser. Gå til visa “Guten å jenta paa fjøshellen”, og les gjennom visa.
  2. Noter ord du ikkje forstår, og forsøk å finne ut kva dei tyder.
  3. Omsett dei to første strofene til nynorsk.
  4. Kommenter likskapar og forskjellar mellom Storm sitt språk og nynorsk, med vekt på stavemåte og grammatikk.