Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  4 (Førestellingar om det norske)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Nazra i klatreveggen
   
  KAP. 4. FØRESTELLINGAR OM DET NORSKE
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Nazra i klatreveggen

Sjå filmen Nazra i klatreveggen (lenkje under spørsmåla)

Spørsmål
  1. Kva er årsaka til at Nazra kjenner seg meir integrert i Harstad enn i hovudstaden? Kvifor trur du at ho opplever det slik?
  2. Diskuter det Nazra seier om at den somaliske bakgrunnen hennar er ei privatsak.
  3. Læreboka skriv om to ulike oppfatningar av nasjonen, ei som ein plikt- og rettsfellesskap og ei som ein kulturfellesskap. Bruk Nazra som døme og skriv ein tekst kor du argumenterer for kven av desse oppfatningane som duger best i eit moderne multikulturelt samfunn som Noreg.