Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  4 (Førestellingar om det norske)   >  LÆRARRESSURSAR  >  Ekstraoppgåver  >  Nasjonalsongar knytte til elevar i klassen
   
  KAP. 4. FØRESTELLINGAR OM DET NORSKE
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Nasjonalsongar knytte til elevar i klassen

Har elevane i klassen ulik nasjonal tilknyting?

Presenter nasjonalsongar som de er knytte til.

Kor høg status har nasjonalsongane, og i kva for samanhengar blir dei brukte?