Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  12 (Litteratur på 1700-tallet)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 12
   
  KAP. 12. LITTERATUR PÅ 1700-TALLET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Kompetansemål for kapittel 12

Læreplanen seier at du skal kunne

• lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold

• gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til 1870 og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie

• forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

• analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer