Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  9 (Språk på 1500-tallet)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Skriftspråk i Norge på 1500-tallet
   
  KAP. 9. SPRÅK PÅ 1500-TALLET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Skriftspråk i Norge på 1500-tallet

Absalon Pederssøn Beyer

Les om Absalon Pederssøn Beyer i Tema vg2 på sidene 131–132.

I
Gå til Absalon Pedersson Beyers tekster i Dokumentasjonsprosjektet. Velg ”Absalon Pederssøns dagbok 1552–1572” i menyen. Velg deretter året 1570, og les det Beyer skriver den 22. mars dette året. Hvilke begivenheter forteller han om?

Tre ordforklaringar:
skende = løp løpsk
verie = verge, (forsvarsvåpen)
dimmel = mørk

II
Arbeid i par eller mindre grupper:
  • Hvordan blir disse ordene skrevet på moderne norsk: Opslo, huorledis, Suensken, Wigen, haffuer, tagit, giøre, slotzherren, slottid, øfregaden, indtil
  • Hva sier skrivemåten av disse ordene om bruken av w, v og u: huorledis, nw, wed, vdi
  • Hvilke ord og skrivemåter i teksten viser at Beyer skriver dansk?
  • Oversett teksten til moderne norsk. Hvilke ord må dere oversette? Hvilke ord trenger dere bare å endre skrivemåten på? Hvilke endringer må dere gjøre i setningsbygningen?
Presenter noen av oversettelsene i klassen og diskuter ulike løsninger.