Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  5 (Europeisk middelalder og norrøn litteratur)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 5
   
  KAP. 5. EUROPEISK MIDDELALDER OG NORRØN LITTERATUR
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 

Kompetansemål for kapittel 5

Læreplanen seier at du skal kunne

• lese et utvalg sentrale norske tekster fra midelalderen fram til 1870 i original språkdarekt og reflektere over språk og innhold

• gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie

• forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

• analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer

• skrive essay, litterære tolkinger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie