Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  2 (Oversettelse og gjendiktning)   >  OPPGAVER  >  Filmsekvens
   
  KAP. 2. OVERSETTELSE OG GJENDIKTNING
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Oversettelse av filmsekvens

Del klassen i mindre grupper. Hver gruppe bestemmer seg for å arbeide med en film de kan skaffe på dvd. Filmen skal være på et annet språk enn norsk, men på et språk alle elevene i gruppen forstår. Det skal være mulig å velge norske undertekster, men i første omgang skal gruppen velge bort undertekster. Det kan gjerne være en film medlemmene i gruppen har sett før.

Gruppen velger en sekvens fra filmen på ett til to minutt og lager en oversettelse av all dialog i denne sekvensen. Skriv ned oversettelsen.

Diskuter deretter spørsmålene nedenfor:
  • Hvilke språklige valg måtte dere ta stilling til i oversettelsesarbeidet?
  • Kan hele den oversatte teksten brukes som undertekst i filmen? Kjør sekvensen en gang til og vurder.
  • Hvilke hensyn må en som oversetter og tekster film ta?
  • Kjør til slutt sekvensen fra filmen med norsk undertekst. Sammenlign undertekstene i filmen med oversettelsen dere har lagd. Hvilke forskjeller og likheter finner dere? Hva kan årsaken til evt. forskjeller være?
Skriv et refleksjonsnotat med utgangspunkt i spørsmålene ovenfor.