Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  1 (Norsk i en globalisert verden)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Godt språk = god butikk!
   
  KAP. 1. NORSK I EN GLOBALISERT VERDEN
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Godt språk = god butikk!

Språkrådet gjennomførte vinteren 2008–2009 en undersøkelse blant bedriftsledere og publikum om synet på bruken av norsk og engelsk i næringslivet. Artikkelen som presenterer funnene frå undersøkelsen, kan du laste ned fra Språkrådets nettsider, der du også kan lese Sylfest Lomheims lederartikkel «Godt språk = god butikk!» om dette temaet:
  1. Lag en fem minutters lysbildepresentasjon der du presenterer hovedpunktene i undersøkelsen (individuelt eller i grupper).
  2. Last ned NHOs språkplakat.
  3. Skriv en fagtekst der du drøfter om språkplakaten vil kunne påvirke holdningene til bruk av norsk i stedet for engelsk.
  4. Nettsidene til kleskjeden H&M er dels skrevet på norsk og dels på engelsk. Diskuter om dette kan ha en positiv eller negativ effekt på dem som besøker nettsidene, eller om de mest sannsynlig er likegyldige til denne språkblandingen.
  5. Velg ut to sider på nettstedet med engelsk tekst, to sider med norsk tekst, og to sider der engelsk og norsk er blanda. Diskuter om valg av språk på disse sidene er koblet til teksttype, målgruppe, eller kommunikasjonsformål.