Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  Eksamen ()   >  FILM  >  Arbeid med film
   
  MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 

Arbeid med film

Hvilken historie forteller filmen?
Handling
Komposisjon
Forteller

Hvilke filmatiske virkemidler er brukt?
Bildeutsnitt
Kameravinkel
Kamerabevegelser
Bildehastighet
Bildemanipuleringer
Klipping og redigering
Lys og farger
Lyd

Hvilken virkning har de filmatiske virkemidlene?
Tolkning