Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  Eksamen ()   >  SAKPROSATEKSTER  >  Arbeid med sakprosatekster
   
  MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 

Arbeid med sakprosatekster

Hvem vender teksten seg til?
Kommunikasjonssituasjonen

Hva er tekstens hovedsyn?

Hvilke virkemidler brukes i argumentasjonen?
Direkte argumentasjon:
Fornuft
Saklighet
Logikk
Dokumentasjon

Indirekte argumentasjon:
Ordvalg
Språklige bilder
Ironi og sarkasme
Retoriske spørsmål
Direkte henvendelser
Appellerende argumenter
Allusjoner
Referanser

Hvordan er teksten bygd opp?
Innledning
Gjentakelser
Kontraster
Vandring i emnet
Tolkning