Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  Eksamen ()   >  LYRISKE TEKSTER  >  Arbeid med lyriske tekster
   
  MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 

Arbeid med lyriske tekster

Hvilke inntrykk formidler diktet?
Stemning
Følelser

Hvordan blir det formidlet, og hva er virkningen
av måten det blir formidlet på?
Ordvalg
Bildebruk
Strofeform
Vers/versbinding
Rim
Rytme
Klang
Gjentakelser
Kontraster
Allusjoner

Hvilken innsikt formidler diktet?
Tolkning