Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  13 (Tre store oppgåver)   >  ELEVRESSURSAR  >  Skjønnlitterært program
   
  KAP. 13. TRE STORE OPPGÅVER
 
ELEVRESSURSAR
 
LÆRARRESSURSAR
 

Skjønnlitterært program

Læreplanen for vg3 seier at eleven skal kunne
– setje saman og framføre eit avgrensa skjønnlitterært program

Det litterære programmet kan ein arbeide med og presentere individuelt eller i grupper. Vi føreslår ei tidsramme på 15 minutt per elev. Ved gruppearbeid blir tidsramma 15 minutt gonger talet på deltakarar i gruppa. Sjå elles Tema vg3 side 262.

Forslag til fordjupingsoppgåver
Sjå Tema vg3, sidene 271–273

Informasjon om eksamen
Sjå Tema vg3, sidene 266–268