Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  8 (Skriftspråk og talemål)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 8
   
  KAP. 8. SKRIFTSPRÅK OG TALEMÅL
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Kompetansemål for kapittel 8

Læreplanen sier at du skal kunne

• gjøre greie for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for
særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter

• gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og
utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med
språklig, litterært eller annet norskfaglig emne