Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  8 (Skriftspråk og talemål)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Multietnolekt i det flerkulturelle Oslo
   
  KAP. 8. SKRIFTSPRÅK OG TALEMÅL
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Multietnolekt i det flerkulturelle Oslo

En multietnolekt er en dialekt som blir snakket av personer med ulik etnisk bakgrunn. De som snakker multietnolekten, behersker som oftest også en annen språklig variant, og multietnolekten fungerer som et uttrykk for en felles identitet mellom dem som snakker den.