Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  6 (Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 6
   
  KAP. 6. SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK 1900-2007
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Kompetansemål for kapittel 6

Læreplanen seier at du skal kunne

• gjere greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk frå 1830-åra
til vår tid

• gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald fordjupingsoppgåve og
utforme henne som ein munnleg, skriftleg eller samansett tekst med språkleg, litterært eller anna norskfagleg emne