Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  3 (Litteraturen 1900-1950)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 3
   
  KAP. 3. LITTERATUREN 1900-1950
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Kompetansemål for kapittel 3

Læreplanen sier at du skal kunne

• drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av
sentrale forfattere fra opplysningstida via realismen til i dag

• gjøre greie for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal
litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

• lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og
bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon

• begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene

• bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen
skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk

• gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og
utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst