Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  2 (Språkdebatt og språkpolitikk 1830-1900)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Nordmannen
   
  KAP. 2. SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK 1830-1900
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Nordmannen

På Ivar Aasen-tunets nettsted har Ottar Grepstad laget en temaside om Ivar Aasens dikt “Nordmannen”.


1. Miniforedrag og kviss

a) Gå til Kviss – svar på spørsmålene.
b) Lag et miniforedrag der du presenterer Ivar Aasens arbeid med diktet ”Nordmannen”. Pass på at rett svar på de ni kviss-spørsmålene inngår i foredraget. (Bruk et egnet presentasjonsverktøy. Integrer tekst, bilde og musikk, om det er mulig).
c) Hold foredraget for klassen. Gjør de andre elevene oppmerksomme på at de får en kviss etterpå der svarene er en del av foredraget.
d) La de andre elevene svare på kvissen.

2. Ivar Aasens ulike versjoner

Gå til ”Ivar Aasens ulike versjoner”, og se gjennom de fem utgavene av diktet du finner der.

a) Pek på de viktigste forskjellene mellom de ulike versjonene
b) Hva tror du kan være grunnen til at Aasen skrev fem ulike versjoner av dette diktet?

3. Ivar Aasens versjon og den moderne versjonen

Gå til ”Den korrekte versjonen”; der finner du den versjonen Aasen til slutt endte opp med, og i tillegg den moderne versjonen.

Sammenlikn de to versjonene og pek på de viktigste forskjellene, og kommenter disse.