Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  1 (Litteraturen 1850-1900)   >  KOMPETANSEMÅL  >  Kompetansemål for kapittel 1
   
  KAP. 1. LITTERATUREN 1850-1900
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Kompetansemål for kapittel 1

Læreplanen seier at du skal kunne

• drøfte det moderne prosjektet slik det kjem til uttrykk i tekstar
av sentrale forfattarar frå opplysningstida via realismen til i dag

• gjere greie for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal
litteratur frå siste halvdel av 1800-talet til i dag

• lese og tolke eksperimenterande og modernistiske tekstar og bruke
dei som utgangspunkt for eigen tekstproduksjon

• grunngi eigne leseval og formulere problemstillingar til tekstane

• bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære verkemiddel i eiga
skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk

• gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald fordjupingsoppgåve og
utforme henne som ein munnleg, skriftleg eller samansett tekst