Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER  >  Arbeid med reklametekster/ sammensatte tekster
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med reklametekster/sammensatte tekster


Hvem henvender annonsen/teksten seg til?
Produkt
Målgruppe

Hva er blikkfanget i annonsen/teksten?
Fokus
Perspektiv
Leseretning

Hva slags informasjon blir gitt?
I teksten
I bildene

Appellerer annonsen/teksten til følelser?
I så fall, hva slags følelser?
Bilder
Farger
Ord og uttrykk
Assosiasjoner
Referanser
Allusjoner