Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  SAKPROSATEKSTER  >  Arbeid med sakprosatekster
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med sakprosatekster

Hvem vender teksten seg til?
Kommunikasjonssituasjonen

Hva er tekstens hovedsyn?

Hvilke virkemidler brukes i argumentasjonen?
Direkte argumentasjon:
Fornuft
Saklighet
Logikk
Dokumentasjon

Indirekte argumentasjon:
Ordvalg
Språklige bilder
Ironi og sarkasme
Retoriske spørsmål
Direkte henvendelser
Appellerende argumenter
Allusjoner
Referanser

Hvordan er teksten bygd opp?
Innledning
Gjentakelser
Kontraster
Vandring i emnet
Tolkning