Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  DRAMATISKE TEKSTER  >  Arbeid med dramatiske tekster
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med dramatiske tekster

Hva handler dramaet om?
Miljø
Tid
Sted
Konßikt
Løsning

Hvordan er handlingen framstilt, og hvilken
virkning har denne framstillingsformen?
Rollefigurer
Komposisjon
Hovedtekst
Sidetekst

Hva er dramaets mål? Hva vil det vise?
Tolkning