Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  LYRISKE TEKSTER  >  Arbeid med lyriske tekster
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med lyriske tekster

Hvilke inntrykk formidler diktet?
Stemning
Følelser

Hvordan blir det formidlet, og hva er virkningen
av måten det blir formidlet på?
Ordvalg
Bildebruk
Strofeform
Vers/versbinding
Rim
Rytme
Klang
Gjentakelser
Kontraster
Allusjoner

Hvilken innsikt formidler diktet?
Tolkning