Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  EPISKE TEKSTER  >  Arbeid med episke tekster
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med episke tekster

Hva blir fortalt?
Handling

Hvordan blir det fortalt, og hvilken virkning har denne fortellemåten?
Fortellerposisjon
Tekstens komposisjon
Personskildring
Miljøskildring
Språk

Hvorfor blir det fortalt?
Hva formidler fortellingen?
Tolkning