Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 13. KILDER TIL KUNNSKAP
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Finn informasjon om en filmregissør

Tidsramme: 1 økt

1 Klassen deler seg i fire grupper: A, B, C og D.

2 Gruppene A og B velger hver sin filmregissør de kjenner, søker på navnet ved hjelp av en søkemotor og velger ut tre av de ti første treffene.

Gruppene C og D går til biblioteket og finner informasjon om de samme to regissørene i tre ulike papirbaserte kilder (leksikon, bøker og klipparkiv).

3 Alle gruppene gir en kort beskrivelse av informasjonen i sine kilder. Sorter informasjonen etter
– regissørens liv
– regissørens filmer
– andre opplysninger om regissøren

4 Alle gruppene sammenlikner informasjonen i de tre kildene:
– Hva er felles for alle kildene?
– Gir noen av kildene informasjon som de andre ikke gir?
– Gir kildene motstridende informasjon?

Gruppene A og B vurderer også de tre kildene med tanke på om de gir pålitelig og objektiv informasjon om regissøren.

5 Gruppene som har valgt samme regissør, går sammen og sammenlikner informasjonen de har funnet.