Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  12 (Gjennom orda grip vi verda)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  ”Fint med nye ord”
   
  KAP. 12. GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

”Fint med nye ord”

Gå til reportasjen ”Fint med nye ord” i Aftenposten. Les denne teksten. Kva meiner desse jentene om utviklinga i norsk språk?

Ta utgangspunkt i nokre av synspunkta du finn her, og det du fann ut i arbeidet med oppgåve 1, og vel ei av oppgåvene nedanfor:

a) Skriv eit foredrag med tittelen ”Framtidsnorsk”. Framføringa skal ta ca. fem minutt.
b) Lag ei slangordliste for klassen du går i, eller for skulen din. Alle orda skal forklarast.
c) Skriv ei forteljing der du bruker flest mogleg av slangorda du finn i ordlistene på Slang.no.