Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  12 (Gjennom orda grip vi verda)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Slang
   
  KAP. 12. GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Slang

Slå opp på ordet ”slang” i Bokmålsordboka eller Nynorskordboka. Korleis samsvarer definisjonen i ordboka med di eiga oppfatning av ordet?

Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Noter fem ord som du oppfattar som slangord. Finn du desse orda i ordboka? Viss du ikkje finn dei, kva kan forklaringa vere? Viss du finn dei, samsvarer forklaringa med måten du oppfattar orda på?

Gå til nettstaden ”Slang.no”. Leit på nettstaden etter opplysningar om bakgrunnen for nettstaden. Slang.no: www.slang.no/

Klikk på oppgåve 2 (Kebabnorsk og salsanorsk). Gjer del A. Hugsar du i kva samanheng du først møtte dei orda du har markert som ”kjent”?