Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 10. NORSK, NORRØNT OG DE NORDISKE SPRÅKENE
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Egner nordiske språk seg til pop?

A. NRK-programmet Lydverket har i ulike sammenhenger tatt opp spørsmålet om hva som er det beste språket å synge på. Gå til Lydverkets sider og les igjennom nettartikkelen og se videoen. Svar på disse spørsmålene:

Hva slags argumenter har artistene for å synge på sitt eget språk i stedet for på engelsk?
Ett av medlemmene av islandske Hjaltalin sier «… everything gets lost in translation». Hva mener han?
Hva slags argumenter har språkforskeren i videoen mot å synge på engelsk?
Hva mener bandmedlemmene som blir intervjuet, er grunnen til at de har blitt mottatt så godt internasjonalt til tross for at de synger på sitt eget språk? Og hva sier språkforskeren om dette?

B. La dette stoffet være utgangspunkt for en klassedebatt rundt temaet «det beste sangspråket». Fokuser gjerne på følgende moment:

Hvorfor ønsker så mange norske artister og grupper å synge på engelsk?
Er det fordeler med å synge på henholdsvis et nordisk språk og på engelsk? I en nordisk sammenheng? I internasjonal sammenheng?
Er det uvesentlig at vi i Norden har artister og grupper som synger på et nordisk språk?
Se også denne artikkelen: http://www.nrk.no/lydverket/norsk-pa-engelsk/