Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 10. NORSK, NORRØNT OG DE NORDISKE SPRÅKENE
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nordiske nettaviser

Under finner du lenker til nettaviser på færøysk, islandsk, dansk og svensk. Gå til en av disse og velg en kort artikkel.

A. For dem som velger ei dansk eller svensk nettavis:
a. Strek under de ordene du ikke forstår.
b. Finn ut hva ordene betyr i ei ordbok.

B. For dem som velger ei færøysk eller islandsk nettavis:
a. Strek under ord du kjenner igjen. Er det likheter mellom disse ordene og de tilsvarende norske ordene? Forsøk å beskrive likhetene og forskjellene.
b. Er det grunn til å tro at noen av disse ordene er importord? Prøv i så fall å slå fast hvorfor og fra hvilket språk de er importert. (Bruk ordbøker eller Internett til hjelp.)
c. Slå opp 10 ord du ikke forstår, i ei ordbok.

Færøysk:
http://www.dimma.fo/Index.asp?sess=392894297
http://www.sosialurin.fo/main.cfm/

Islandsk:
http://www.visir.is/section/FRONTPAGE
http://www.mbl.is/mm/frettir/

Dansk:
http://www.berlingske.dk/
http://jp.dk/

Svensk:
http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/

Ekstraoppgave
Lytt til nordiske språk: radioprogram på nordiske språk

Færøysk (Kringvarp føroya; podcast)
Islandsk (Ríkisútvarpid; podcast)
Dansk (Danmarks radio; podcast)
Svensk (Sveriges radio)

Se også Danmarks Radio sin side om nordiske språk. Her kan dere blant annet lytte til grønlandsk:
http://www.dr.dk/nordisksprog/no/forside/