Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 10. NORSK, NORRØNT OG DE NORDISKE SPRÅKENE
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Norrønt og norsk

1 Slå opp på ordet etymologi i Caplex, Wikipedia og Store Norske Leksikon. Sammenlikn måten dette temaet er presentert på i de tre kildene. Gir de den samme informasjonen om hva etymologi er? Hva er likt, og hva er eventuelt forskjellig?

Caplex
Wikipedia
Store Norske Leksikon

2 Bokmålsordboka og Nynorskordboka har informasjon om etymologien til norske ord. Mange av ordene blir ført tilbake til norrønt. Finn fram til nettversjonen av disse ordbøkene og slå opp disse ordene:

hus, mann, ting (betydning II), øl (betydning III), øks, din, dyr (betydning I), tre (betydning I), tre (betydning II), torv (betydning I)

Lag en tabell med to kolonner, der du skriver den norske skrivemåten av disse ordene i den ene kolonnen og den norrøne i den andre, for eksempel slik:

Norsk Norrønt
hus
mann

Kommenter, med utgangspunkt i ordene i tabellen, forskjeller i skrift mellom norrønt og norsk.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka