Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  9 (Det norske språksystemet)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Ordklasser
   
  KAP. 9. DET NORSKE SPRÅKSYSTEMET
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ordklasser

Sammenlikn den tradisjonelle ordklasseinndelingen med den vi har brukt i læreboka. Hvilke forskjeller finner du? Ser du fordeler og ulemper med de to modellene?

En av de nye ordklassene er determinativ. Ta for deg hvert av determinativene nedenfor og se om du kan finne ut hvilke ordklasser andre grammatikkbøker plasserer dem i. Du kan også slå opp i ordbøker eller ordlister.

Determinativ
(bestemmerord) Adjektiv
(beskriverord) Substantiv

en gammel bil
den andre boka
sju søte kattunger
sin egen stil
noen forferdelige unger
disse rare vanene
et stort ønske