Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  9 (Det norske språksystemet)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Nyord i norsk
   
  KAP. 9. DET NORSKE SPRÅKSYSTEMET
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nyord i norsk


a Finn fram til den faste spalten som presenterer nyord i norsk i Språknytt, som er meldingsbladet til Språkrådet. Bladet kan dere finne på hjemmesidene til Språkrådet, men sannsynligvis finner dere det i skolebiblioteket også. Velg ut noen nyord, illustrer dem gjerne på et lysark og presenter dem for klassen.

b Nyordene nedenfor er hentet fra Språknytt nr. 3–4, 1999. Skriv et kåseri eller en kommentar med utgangspunkt i ett eller flere av ordene.

bilvandring
Helgeturen, weekend-utflukten, står sterkt i Norge. Både for bil- og fotfolket. [...] For alle oss, og tilreisende turister, kommer «Bilvandring» som rene gavepakken fra Hordaland og Bergen Reiselivsråd. For der i gården har de satt i system noe så enkelt og genialt at bilen bringer deg til interessante turløyper. Bergens Tidende 3.6.1999.

bomfritt
Nyveg og bomfritt. Splitter ny veg samt en ti år gammel strekning som blir bomfri. Lørdag feires det i både Eide og Averøy. Romsdals Budstikke 25.6.1999.

fasttelefon
25. mars justerte Telenor prisene for fasttelefon. En av nyhetene er at lokalsonene er blitt utvidet. Vedlegget 1999, 2.

godværskrig
Feiler Natos strategi – ved at man blir tvunget til et kompromiss, eller at man til syvende og sist må sende inn bakkestyrker – vil Godværskrigen på Balkan ikke friste til gjentagelse. Dagens Næringsliv 4.5.1999.

grafittbomber
bomber som slår ut elektriske anlegg ved at grafitt klistrer seg til ledninger og lager kortslutninger: Hittil er det for det meste brukt «myke» grafittbomber som eksploderer i luften over kraftanleggene og kortslutter dem uten å forårsake større ødeleggelser. Aftenposten aften 28.5.1999.

hvit dagmamma
En hvit dagmamma er en dagmamma som betaler skatt av pengene hun tjener som barnepasser. Hun jobber rett og slett ikke svart, men hvitt. Moss Dagblad 12.4.1999. – Uttrykket har trolig vært i bruk i noen år.

juvvandring
Juvvandring, juving eller canyoning som sporten også kalles, går ut på å ta seg opp eller ned juv ved å rappellere, gå, svømme, skli langs stryk og hoppe i kulper og fosser. Deltagerne blir utstyrt med våtdrakter, hjelmer, flytevester og klatreutstyr. Aftenposten 29.7.1999.

kjøpevarme
Norden er avhengig av Syden. Med våre somrar, der det er like vanskeleg å få sol og varme som full pott i Lotto, treng vi denne «kjøpevarmen». Syden treng også Norden, som sender pengar og turistar. Dagbladet 29.6.1999.

klikkefinger
fingeren som klikker på datamusa: Kjennetegnet på det moderne mennesket blir en klikkelyd. Og om du ikke vet det, så heter det ikke lenger pekefinger, men klikkefinger. Vårt Land 14.6.1999.

mobil massasje
I tillegg til massasjeinstituttene tilbyr en rekke kvinner såkalt mobil massasje gjennom annonser i [...]. Disse opererer med hemmelige mobil-telefonnumre Aftenposten aften 7.6.1999.

næringsnett
Våre musearter holder liv i rever, ugler og rovfugler. Fordi næringskjedene fletter seg inn i hverandre, er begrepet næringsnett mer dekkende. I dårlige tider kan en art veksle over til alternative matkilder. Grevlingen 1999, 2 (medlemsblad for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus).

rappellere
Vi rapellerer (firer) oss ned i juv, svømmer litt i kulper, hopper litt rundt. Aftenposten aften 28.7.1999. – Oftest skrevet rappellere.


c Et fylkesskolekontor på Sørvestlandet har bestemt at en del ord i forbindelse med skole og undervisning skal forandres slik:

klasserom = studieverkstad
undervisning = læringsarbeid
lærar = elevrettleiar
lærarrom = personalrom

Hvilke endringer i skolen bærer etter din mening disse navneendringene bud om? Skriv en kommentar.